פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית מא לד

"וחמש" - כתרגומו ויזרזון וכן וחמושים