קטע:רש"י על בראשית ל לו

"הנותרות" - הרעועות שבהן החולות והעקרות שאינן אלא שירים אותן מסר לו