קטע:רש"י על בראשית ל ב

"התחת" - וכי במקומו אני

"אשר מנע ממך" - את אמרת שאעשה כאבא אני איני כאבא אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים ממך מנע ולא ממני