פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לט כג

"באשר ה' אתו" - בשביל שה' אתו