קטע:רש"י על בראשית לט כא

"ויט אליו חסד" - שהיה מקובל לכל רואיו ל' כלה נאה וחסודה שבמשנה