קטע:רש"י על בראשית לט י

"לשכב אצלה" - אפילו בלא תשמיש

"להיות עמה" - לעוה"ב