קטע:רש"י על בראשית לט ט

"וחטאתי לאלהים" - בני נח נצטוו על העריות