פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לח כט

"פרצת" - חזקת עליך חוזק