קטע:רש"י על בראשית לח כא

"הקדשה" - מקודשת ומזומנת לזנות