קטע:רש"י על בראשית לח יב

"ויעל על גוזזי צאנו" - ויעל תמנתה לעמוד על גוזזי צאנו