פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לח ט

"ושחת ארצה" - דש מבפנים וזורה מבחוץ (ב"ר)