פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לז ל

"אנה אני בא" - אנה אברח מצערו של אבא