קטע:רש"י על בראשית לז כג

"את כתנתו" - זה חלוק

"את כתונת הפסים" - הוא שהוסיף לו אביו יותר על אחיו (ב"ר)