קטע:רש"י על בראשית לז כא

"לא נכנו נפש" - מכת נפש זו היא מיתה