קטע:רש"י על בראשית לז יח

"ויתנכלו" - נתמלאו נכלים וערמומיות

"אתו" - כמו אתו עמו כלו' אליו