פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לז יג

"הנני" - לשון ענוה וזריזות נזדרז למצות אביו ואף ע"פ שהיה יודע באחיו ששונאין אותו