קטע:רש"י על בראשית לז יב

"לרעות את צאן" - נקוד על את שלא הלכו אלא לרעות את עצמן (ב"ר)