פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לו ו

"וילך אל ארץ" - לגור באשר ימצא