קטע:רש"י על בראשית לה יד

"במקום אשר דבר אתו" - איני יודע מה מלמדנו