קטע:רש"י על בראשית לה ד

"האלה" - מין אילן סרק

"עם שכם" - אצל שכם