קטע:רש"י על בראשית לה ב

"הנכר" - שיש בידכם משלל של שכם

"והטהרו" - מע"א

"והחליפו שמלותיכם" - שמא יש בידכם כסות של ע"א