קטע:רש"י על בראשית לד כט

"חילם" - ממונם וכן (דברים ח) עשה לי את החיל הזה (במדבר כד) וישראל עושה חיל (תהלים מט) ועזבו לאחרים חילם

"שבו" - ל' שביה לפיכך טעמו מלרע