קטע:רש"י על בראשית לג יז

"ויבן לו בית" - (מגילה יז) שהה שם י"ח חדש קיץ וחורף וקיץ סכות קיץ בית חורף סכות קיץ