פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לג ג

"עבר לפניהם" - אמר אם יבא אותו רשע להלחם ילחם בי תחילה