פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לב יח

"למי אתה" - של מי אתה מי שולחך ותרגומו דמאן את

"ולמי אלה לפניך" - ואלה שלפניך של מי הם למי המנחה הזאת שלוחה למ"ד משמשת בראש התיבה במקום של כמו (לעיל לא) וכל אשר אתה רואה לי הוא שלי הוא (תהלים כד) לה' הארץ ומלואה של ה'