פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לב ח

"ויירא ויצר" - ויירא שמא יהרג (ב"ר ותנחומא) ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים