קטע:רש"י על בראשית לא נד

"ויזבח יעקב זבח" - שחט בהמות למשתה

"לאחיו" - לאוהביו שעם לבן

"לאכל לחם" - כל דבר מאכל קרוי לחם כמו (דנייאל ה) עבד לחם רב (ירמיהו יא) נשחיתה עץ בלחמו