פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לא נא

"יריתי" - כמו ירה בים כזה שהוא יורה החץ