פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית לא מט

"והמצפה אשר אמר וגו'" - והמצפה אשר בהר הגלעד וכמ"ש ויעבר את מצפה גלעד (שופטים יא) ולמה נקרא שמה מצפה לפי שאמר כל אחד מהם לחברו יצף ה' ביני ובינך אם תעבור את הברית

"כי נסתר" - ולא נראה איש את רעהו