קטע:רש"י על בראשית לא מא

"ותחלף את משכרתי" - היית משנה תנאי שבינינו מנקוד לטלוא ומעקודים לברודים