קטע:רש"י על בראשית לא לא

"כי יראתי וגו'" - השיבו על ראשון ראשון שאמר לו ותנהג את בנותי וגו'