קטע:רש"י על בראשית לא ל

"נכספתה" - חמדת והרבה יש במקרא (תהלים פד) נכספה וגם כלתה נפשי (איוב יד) למעשה ידיך תכסוף