קטע:רש"י על בראשית לא כד

"מטוב ועד רע" - כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקים (יבמות קג)