קטע:רש"י על בראשית לא יט

"לגזוז את צאנו" - שנתן ביד בניו דרך שלשת ימים בינו ובין יעקב

"ותגנב רחל את התרפים" - להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה (ב"ר)