קטע:רש"י על בראשית לא יז

"את בניו ואת נשיו" - הקדים זכרים לנקבות ועשו הקדים נקבות לזכרים שנאמר (לקמן לו) ויקח עשו את נשיו ואת בניו וגו'