קטע:רש"י על בראשית לא יד

"העוד לנו" - למה נעכב על ידך מלשוב כלום אנו מיחלות לירש בנכסי אבינו כלום בין הזכרים