פתיחת התפריט הראשי

"אחותי בת אבי היא" - ובת אב מותרת לבן נח שאין אבות לעוע"א וכדי לאמת דבריו השיבו כן וא"ת והלא בת אחיו היתה בני בנים הרי הן כבנים והרי היא בתו של תרח וכן הוא אומר ללוט כי אנשים אחים אנחנו

"אך לא בת אמי" - הרן מאם אחרת היה