קטע:רש"י על בראשית כ ט

"מעשים אשר לא יעשו" - מכה אשר לא הורגלה לבא על בריה באה לנו על ידך עצירת כל נקבי' של זרע ושל קטנים ורעי ואזנים וחוטם