קטע:רש"י על בראשית כ ז

"השב אשת האיש" - ואל תהא סבור שמא תתגנה בעיניו ולא יקבלנה או ישנאך ולא יתפלל עליך (א"ל אבימלך ומי מפרסמו שלא נגעתי בה א"ל)

"כי נביא הוא" - ויודע שלא נגעת בה לפיכך ויתפלל בעדך (ב"ק צב)