קטע:רש"י על בראשית כט ב

"ישקו העדרים" - משקים הרועים את העדרים והמקרא דבר בלשון קצרה