פתיחת התפריט הראשי

"ישקו העדרים" - משקים הרועים את העדרים והמקרא דבר בלשון קצרה