פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כז מב

"ויגד לרבקה" - ברוח הקודש הוגד לה מה שעשו מהרהר בלבו

"מתנחם לך" - נחם על האחוה לחשוב מחשבה אחרת להתנכר לך ולהרגך ומ"א כבר אתה מת בעיניו ושתה עליך כוס של תנחומים ולפי פשוטו לשון תנחומים מתנחם הוא על הברכות בהריגתך