קטע:רש"י על בראשית כז כד

"ויאמר אני" - לא אמר אני עשו אלא אני