קטע:רש"י על בראשית כז יב

"ימשני" - כמו (דברים כח) ממשש בצהרים