קטע:רש"י על בראשית כו כ

"עשק" - ערעור

"כי התעשקו עמו" - נתעשקו עמו עליה במריבה וערעור