קטע:רש"י על בראשית כה לא

רש"י על רש"י על בראשית כה לא • [[רש"י על רש"י על בראשית כה לא {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"מכרה כיום" - כתרגומו כיום דילהן כיום שהוא ברור כך מכור לי מכירה ברורה

"בכרתך" - לפי שהעבודה בבכורות אמר יעקב אין רשע זה כדאי שיקריב להקב"ה