פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כה כט

"ויזד" - לשון בישול כתרגומו

"והוא עיף" - (ב"ר) ברציחה כמה דתימא (ירמיהו ד) כי עיפה נפשי להורגים