קטע:רש"י על בראשית כד סג

"לשוח" - (ב"ר) לשון תפלה כמו (תהלים קב) ישפוך שיחו