פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על בראשית כד נב

"וישתחו ארצה" - מכאן שמודים על בשורה טובה (ב"ר)