קטע:רש"י על בראשית כד יד

רש"י על רש"י על בראשית כד יד • [[רש"י על רש"י על בראשית כד יד {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"אותה הוכחת" - ראויה היא לו שתהא גומלת חסדים וכדאי ליכנס בביתו של אברהם ולשון הוכחת ביררת אפרוביש"ט (בלע"ז דו האסט בעשיעדען)

"ובה אדע" - לשון תחנה הודע לי בה

"כי עשית חסד" - אם תהיה ממשפחתו והוגנת לו אדע כי עשית חסד (ב"ר)