קטע:רש"י על בראשית כד טז

"בתולה" - ממקום בתולים (ב"ר)

"ואיש לא ידעה" - שלא כדרכה לפי שבנות הנכרים היו משמרות מקום בתוליהן ומפקירות עצמן ממקום אחר העיד על זו שנקיה מכל